Co to jest mastermind?

Napoleon Hill, który jest uznawany za twórcę koncepcji grup mastermindowych pisał, że mastermind to synergia umysłów. A my możemy napisać po naszemu “co dwie głowy, to nie jedna…”. Jednak taką charakterystykę można przypisać wielu rodzajom spotkań i różnym formom pracy w grupie. Czym zatem jest mastermind?

 

👥 Mastermind to ludzie

Mastermind to grupa kilku osób (zazwyczaj 3 – 5), które wzajemnie się wspierają w drodze do jakiegoś celu. Każda z tych osób korzysta z pracy w grupie, aby osiągnąć indywidualny, wyznaczony przez siebie i dla siebie rezultat. Najczęściej są to osoby prowadzące biznes lub rozpoczynające takie działania. Każda z tych osób dołącza do grupy dobrowolnie i bierze na siebie odpowiedzialność za uczestnictwo w spotkaniach i aktywność pomiędzy nimi. Wzajemne wsparcie w grupie mastermind polega na wymianie doświadczeń, wiedzy i pomysłów.

 

📋 Spotkania mastermind i zadania pomiędzy nimi

Mastermind to cykliczne spotkania (online lub w rzeczywistości), których przebieg ma określony plan i z góry określony czas trwania. Podczas tego spotkania każdy ma “swój czas” na zadanie pytania lub wspólne rozgryzienie problemu. Pod koniec spotkania każdy uczestnik wybiera sobie jedno działanie, które zrealizuje do następnego mastermindu.
 
Przekuwanie “gadania” na działanie (wybranie i zrealizowanie zadania pomiędzy spotkaniami) to moim zdaniem najważniejsza cecha tych spotkań. Bez tego nie ma mowy o mastermindzie.

 

🎯 Temat i cel mastermindu

Grupy mastermind najczęściej powstają w ramach ważnej dla jej uczestników tematyki. Na przykład: budowanie marki osobistej w Internecie albo rozwijanie sklepu stacjonarnego. To istotne, ponieważ dzięki temu każdy jest zaangażowany w rozwiązanie problemu drugiego (bo to jest aktualnie jego problem albo może być nim za chwilę).
 
To oznacza. że każdy z uczestników ma swój własny cel, ale cele wszystkich uczestników skupiają się w podobnym nurcie. Na przykład grupy mastermindowe, które uruchamiam dla uczestników kursu Liczy Się Kampania Bartka Popiela służą temu, żeby know how z kursu przeobrazić w kampanię sprzedażową. To jest temat. Natomiast cele uczestnicy mają różne, bo ich kampanie sprzedają różne produkty, mają różną skalę i moment startu. Ktoś chce przygotować kampanię sprzedażową e-booka o zdrowym odżywianiu. Ktoś inny może pracować na kampanią, w której uruchomi przedsprzedaż kursu na temat obsługi Meta.

 

💎 Zasoby

Pod tym tajemniczo brzmiącym określeniem kryją się umiejętności, wiedza i doświadczenie każdej z osób. Zasobami są też sposób myślenia, nastawienie i przekonania. W mastermindzie korzysta się z zasobów uczestników, czyli z tego wszystkiego, co ludzie wnoszą ze sobą do grupy i na każde spotkanie. Często są to bardzo niedoceniane skarby. Szukamy ekspertów, mentorów, przewodników. A tymczasem, to co najbardziej nam potrzebne, kryje się najprawdopodobniej w głowie osoby, która znajduje się w zbliżonej do naszej sytuacji. Pomysł, sprawdzone i proste rozwiązanie, czasem zwykłe pytanie – to kamyczki, które uruchamiają lawinę korzystania z wewnętrznego potencjału. Wcale nie trzeba nowej wiedzy ani opinii specjalisty. Wystarczy to, co jest, obejrzane z różnych perspektyw i przekute w indywidualne rozwiązanie.
 
 

Łącznie

Wymienione przeze mnie elementy stanowią o mastermindzie. Każde odstępstwo od tej formuły powoduje, że mamy do czynienia z innym narzędziem, z inną formą pracy. Ciągle się zastanawiam, czy warto “kruszyć kopie” i czepiać się nazewnictwa. W swoim życiu staram się tego unikać i po prostu sprawdzam jak inni rozumieją różne słowa, nie walczę o uwspólnianie definicji.
 
Jednak z mastermindem jest inaczej. Zaangażowałam się i zbudowałam metodykę dla tego narzędzia w oparciu o wiedzę psychologiczną z zakresu funkcjonowania grup i jednostek. Napisałam na ten temat cały podręcznik. Nie chcę, żeby błędne rozumienie terminu “mastermind” doprowadziło do sytuacji, w jakiej kilka lat temu znalazł się coaching – wyśmiewany i na marginesie narzędzi rozwojowych.
 
Ani mastermind, ani coaching nie rozwiążą wszystkich problemów tego świata, tak jak za pomocą wiertarki nie zbudujesz całego domu. Jednak właściwie rozumiane i wykorzystywane, oba te narzędzia mogą znacząco podnieść komfort i jakość pracy wielu z nas. Zasługujemy na to.
 
 
.

Dodaj komentarz

<